Oled siin:Uudised / 13 nov 2011 / Kutse MLÜ aastakoosolekule EASi peamajas ja autasustamistseremooniale hotelli Dzingel restoranis. / Kutse MLÜ aastakoosolekule EASi peamajas ja autasustamistseremooniale hotelli Dzingel restoranis.

Kutse MLÜ aastakoosolekule EASi peamajas ja autasustamistseremooniale hotelli Dzingel restoranis.


Sisestanud Priit - postitatud13 november 2011

Sügiseselt ootamatud ilmad on käes ja järjekordne aastaring hakkab vaikselt-vaikselt täituma. Aeg liigub valguse kiirusel ja juba tuleb alustada aastakokkuvõtete tegemisega.
Sellel aastal lõppevad MLÜ juhatuse volitused ja tuleb valida uus juhatus. Selleks palume kõikidel klubidel seada ülesse oma kandidaadid juhatusse, et kõik alad oleksid võrdselt esindatud ja juhatus oleks võimalikult laiapinnaline. Palun oma võimalikud kandidaadid, kas lisada aastaaruandesse või e-mailitsi MLÜ juhatusele. Hea oleks kui kandidaat saaks tulla ka aastakoosolekule. Kedagi seljataga valima ei hakata.

Sellel aastal palume taaskord klubidel vormistada lihtne aruanne oma tegevuse ja klubi liikmete kohta ning saata see elektroonsel kujul aadressile Priit(ät)eli.ee hiljemalt 01. detsembriks. Dokument on lisatud kirjale, aga on vajadusel allalaaditav ka meie kodulehelt www.mudellend.eu. Antud aruande alusel saab nii MLÜ kui ka ELF ülevaate klubide tegevusest ja liikmeskonnast ning aruanne aitab planeerida tegevust lähiperioodiks. Oleme väga tänulikud iga kriitilise märkuse ja ka erinevate ettepanekute eest, mis aitaksid kaasa MLÜ tegevusele. Samuti palun teatada, kes klubi juhatuse liikmetest kannab aruande aastakoosolekul ette - esialgse koosoleku päevakorra leiate altpoolt.
Kui keegi soovib päevakorda veel mõne punkti lisada, siis palume kontakteeruda selleks MLÜ juhatusega või panna see kirja klubi aruandesse.

Selleaastane MLÜ aastakoosolek toimub 17.detsembril EASi peamajas, samas kohas, kus eelmisel aastal. Koosolek algab kell 10.00. Kõikide klubide osavõtt vähemalt ühe liikmega on kohustuslik ja palume oma delegaadi nimi eelnevalt teatada.

Esimesed kaks tundi on alaliitudel võimalik omi probleeme kitsamas ringis ja silmast silma arutada. Praegu pakume välja kaks põhilist alaliitu: vabalend ja raadiolend. Vabalennu alaliidu esimehena viib koosoleku läbi Uramas Kokk ja teda assisteerib Jüri Roots. Raadiolennu poole juhtimise võtab enda kanda Priit Leomar ja aitajad on teretulnud.

Kell 12 jätkame üheskoos juba MLÜ üldisel aastakoosolekul, mis kestab umbes kella 15 00ni.

Õhtu jätkub ühise peoga hotelli Dzingel restoranis kell 18.00, kus toimub parimate sportlaste autasustamine ja ühine õhtusöök meeleolukas keskkonnas. Kutse õhtusele üritusele saab osta Jüri Rootsu käest kuni 10.detsembrini.

Aastakoosoleku ajaks peavad olema esitatud kõik parandused tuleva aasta juhenditesse ja määrustikesse. Hilisemate pretensioonidega on raske tegeleda.

Rõõm on teatada, et MLÜl on välja pakkuda ca 10000.- krooni mudellennu noortetöö toetuseks üle-eelmisel aastal loodud statuudi alusel.

Samuti ootame ettepanekuid parima sportlase statuudi muutmiseks läbipaistvamaks ja alapõhisemaks. Raske on valida parimat sportlast kogu mudellennus, ilmselt oleks parem jagada parimad sportlased katekooriatesse ja valida ka tublim huvikool või klubi koos juhendajaga.

Aastakoosoleku päevakorra ettepanek:

1. Juhatuse tegevuse aastakokkuvõte (Juhatus)
2. Finantsaruanne 2011 (Urmas Kokk)
3. Aasta 2012 eelarve prognoos(Urmas Kokk)
4. MLÜ kodukorra tutvustamine (Juhatus)
5. Uue juhatuse valimine
6. Mudellennu siseriikliku õppekava koostamisest (Priit Leomar)
7. Klubide ja alaliitude ettekanded
a. Pärnu NTM (..)
b. Tartu Mudellenuklubi (..)
1. Tartu noorte toetusraha kasutamise ülevaade
c. Mudellennuklubi Kotkasulg (..)
d. Nõmme LNM (..)
e. Keila (..)
f. Fun-Fly Club (Jüri Roots)
g. Fun Pilot (..)
h. Narva Loomemaja (..)
i. Kullo (..)
j. Hiiumaa (..)
k. Kopteriklubi
l. Raadiolend (Priit Leomar, , Edvin Penart, Peep Väre)
m. Vabalend (Urmas Kokk, Jüri Roots)
n. Rakett (Arvi Polukainen)
o. Ohjad (Dmitri Varfolomejev)
p. F3A (Mart Seger)
q. Kopterid (Indrek Hiie)
8. Kodulehe arutelu
9. Lennuplatsid
a. Nurmsi
b. Kuusiku
c. Kollane
d. Vasalemma (Lauri Toika)
10. Toimuvate MK etappide ja sarjade kokkuvõte
a. Toimuvate sarjade kokkuvõte
b. Baltic Open (Edvin Penart)
11. FAI litsentside nimekiri (Priit Leomar, Jüri Roots)
12. Kalenderplaani kinnitamine
13. Parim sportlane mudellennus
14. Sponsorraha kasutamine
15. Juhendid ja määrustikud
16. Tasud aastal 2012
17. Minimaailm 2012
18. Muu

Tervitades MLÜ juhatuse nimel,
Priit Leomar
P.S. Palun registreeruda ja edastada klubi aruanne õigeaegselt