Oled siin:Mudellennu Ühendus

Mudellennu Ühendus


Mudellennu Ühenduse (lühendatult "MLÜ") eesmärgiks on edendada lennumudelismi Eestis ühendades nii võistlussoovita mudellendureid, nn. rahvasportlasi kui ka tippsportlasi.

Kõikide eelpool mainitud huvigruppide ühine huvi on mudellennuks sobiva infrastruktuuri (seadused, kokkulepped teiste organisatsioonidega, sponsorlus, kokkulepped maaomanikega) olemasolu Eestis. Ühinenuna on meie hääl mõjukam, koos suudame me rohkem!

MLÜ eesmärgiks on mudellenduritele abiks olla ka kõikides muudes organisatsioonilistes küsimustes ning info levitamisel. Kindlasti on selle missiooni täitmisel oluline roll ka käesoleval veebilehel. Samuti on MLÜ tõstnud oluliselt oma aktiivsust lennutusplatside leidmise ja heakskiitmisega seonduval tegevussuunal ning üllitanud esimese versiooni rahvusvahelisel tasemel olevatest ohutusreeglitest.

MLÜ juhatuse esimeheks on Priit Leomar
Telefon: 53917538
E-post: priitleomar ÄT gmail.com

MLÜ on Eesti Lennuspordi Föderatsiooni (lühendatult "ELF") osa. Viimane esindab Eestit mh. ka Rahvusvahelises Lennuspordi Föderatsioonis (Fédération Aéronautique Internationale, lähendatult "FAI") ja Eesti Olümpiakomitees. Tippspordis osalejatele annab see võimaluse osaleda ning esindada Eestit FAI poolt korraldatud ametlikel võistlustel, näiteks Maailma Meistrivõistlustel ja Euroopa Meistrivõistlustel või registreerida ametlikke rekordeid. Samas annab see ka võimaluse osaleda spordiala rahvusvahelises organiseerimistöös, sh. reeglite loomisel või rahvusvaheliste võistluste kohtunikutöös.

Harrastajad saavad MLÜ liikmeks hetkel vaid läbi MLÜ liikmeks oleva klubi liikmeks olemise. Selleks tuleb omandada FAI mudellennu litsents ja tasuda vastav liikmemeks.

Uued mudelismiklubid on teretulnud MLÜ liikmeks, milleks soovitame kontakteeruda mõne MLÜ juhatuse liikmega!

MLÜ-d esindab kollektiivselt MLÜ juhatus, mis valitakse kaheaastaseks perioodiks liikmete üldkoosolekul.

Aadress:
MLÜ aadressiks on Mustamäe tee 59, 10621 Tallinn
Üldine kontakttelefon: 53917538ELF asutati 07.09.1937 Eesti Aeroklubina. Alates 09.04.1961 tegutses ta Eesti NSV Lennuspordi Föderatsiooni nime all. Ta on rahvusvahelise Lennuspordi Föderatsiooni (FAI) liige alates 1938. aastast. ELF'i tegevus taastati 01.05.1992. Ta on Eesti Spordi Keskliidu liige alates 30.10.1992 ja Eesti Olümpiakomitee liige. Praegu on ELF'i liikmeteks 9 mudellennuga tegelevat spordiklubi ja -ühendust.

ELF juhatuse esimees on Urmas Kokk

Koduleht: www.lennusport.org

ELF aadressiks on Mustamäe tee 59, 10621 Tallinn.
Üldine kontakttelefon: 5159895Fédération Aéronautique Internationale (lühendatult: FAI) on Rahvusvaheline Lennuspordiföderatsioon. FAI registreerib mh. ametlikke rekordeid ja reguleerib lennuspordi alaste rahvusvaheliste spordivõistluste korraldamist. Igal lennuspordi alal on oma Rahvusvaheline Komisjon, mis koostab mh. ametlikke võistlusreegleid ja kavasid. Mudelspordi komisjoni nimi on CIAM (International Aeromodelling Comission of FAI). Liikmeteks on rahvuslikud lennuspordi föderatsioonid, Eestist ELF. Vt. lähemalt ka www.fai.org ja www.lennusport.org.