Oled siin:F1 protokollid / 2021/1: juhatus 04.02.2021

2021/1: juhatus 04.02.2021


Sisestanud Priit - postitatud09 veebruar 2021

MLÜ juhatuse korraline kogunemine 04.02.2021 Kullo ruumides kella 18 00. Koosolek kestis 20 30ni. MLÜ juhatusest viibisid kohal:  Jüri Roots, Edvin Penart, Arvi Polukainen, Endre Paasoja ja Priit Leomar. Külalisena Ardo Pärna
 
Päevakord: 

 

  1. MLÜ aastakoosoleku
  • Aeg ja koht. 06.03.2021 Järvel, Selveri ruumides. Algus kell 11 00
  • Juhatuse ettepanek päevakorra osas. Vaadati läbi ja saadetakse klubidele lähipäevil.
  • Klubide aastaaruanded. Saadetakse klubidele laiali koos aastakoosoleku kutsega.
  • Aastakoosoleku toitlustamine. Jüri Roots toob saiakesed.
  • MLÜ aastakokkuvõte. Vaadata üle. Puudu ohilend. Lisada tunnustatute nimed.
  • Parim Noor. Aastakoosolekul valitakse
  • Parim Vana. Aastakoosolekul valitakse.
  • Tegu/sündmus. Juhatuse ettepanek - Kuusiku lennuvälja lennupäeva 2020 tunnustamine 
  • Juhendid 2021. Juhatus arutas, kas lisada juhenditesse võimalus võistluskuupäevi muuta seoses pandeemia võimaliku jätkumisega. Otsustati jätta alade esindajate otsustada. Juhendid peavad olema valmis aastakoosolekuks ja saadetud ka aadressile juhatus[ät]mudellend.ee. Kui juhend peaks minema muutmisele, tuleb saata koopia uuest juhendist ka aadressile juhatus[ät]mudellend.ee. Vastasel korral uus juhend ei hakka kehtima.

      2. Vabalennu KV 2020 arvestuse arutelu  (Ardo Pärna ettekanne).  Kuulati ära Ardo Pärna seisukohad  Vabalennu KV 2020 arvestuse osas. Juhatus otsustas jääda väljakuulutatud tulemuste juurde. Võimalike tulevaste protestide osas on juhatusel kindel soovitus jälgida FAI protestide reegleid. Korralduslikes või juhendit puudutavates küsimustel esitada kirjalik protest hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul aadressile juhatus[ät]mudellend.ee
      3. Rahvuskoondiste valiku aluste arutelu. MLÜ jätkab reegliga, et rahvuskoondiste moodustamisel lähtutakse eelmise aasta Eesti Meistrivõistluste paremusjärjestusest. Vabalennu rahvuskoondistes (klassid F1A,F1B ja F1C) saab esimese koondise koha Eesti Meistrivõistluste võitja ja kaks järgmist kohta saavad Eesti Karikavõistluste esimene ja teine koht.
      4. Mudeliklasside esindajate(ja nende pädevuse) valiku arutelu. Otsustati jätta aastakoosoleku pädevusse
      5.  Lennuamet ELi määrus 2019/947 ja rakendumine                  https://www.ecaa.ee/sites/default/files/kkk_1.pdf   Kuulati ära Priit Leomari kokkuvõte ja vaadatakse kuidas üldsus käituma hakkab. Klubidele tutvustatakse määrust aastakoosolekul.
     6.Muud teemad:

Protokollis,

Priit Leomar