Oled siin:Uudised / 17 aprill 2008 / Nurmsi lennuvälja kasutamisest / Nurmsi lennuvälja kasutamisest

Nurmsi lennuvälja kasutamisest


Sisestanud ints - postitatud17 aprill 2008

16. aprillil toimus ELFi egiidi all Mudellennu Ühenduse juhatuse liikmete ja Nurmsi lennuvälja valdajate ühine ümarlaud, et lahendada kerkinud probleemid lennuvälja kasutamise osas. Ümarlaua viis läbi ELFi juhatuse esimees URMAS USKA, keda mudellendurid tänavad vägagi mõistva suhtumise eest meie probleemide lahendamisel.

Nurmsi lennuvälja valdajana oli kohal hr. MIHKEL HAUG, kes andis ülevaate Nurmsi lennuvälja hetkeolukorrast ja tulevikuperspektiividest. Ühiselt probleemistikku arutades jõuti kiiresti ühisele keelele ja mudellendurid on jätkuvalt teretulnud kasutama Nurmsi lennuvälja võistluste läbiviimiseks. Lepiti ka kokku, et 17. aprillil kohtutakse Nurmsi lennuväljal ja vaadatakse üle sobiv ala mudellennudegevuste läbiviimiseks.

17. apriillil kohtusidki Nurmsi lennuväljal Mudellennu Ühenduse juhatuse liikmed lennuvälja valdaja hr. Mihkel Haugiga. Järgnevalt toon ära skeemi meile pakutud alaga, mida tohime eelnevalt broneerides võistluste läbiviimiseks kasutada.


Pildil toodud ala tohime kasutada võistluste läbiviimiseks juhul, kui me ei lenda üle põhiraja ja ruleerimisraja vahele jäävast võsast põhirajale ja ei sega lennutegevust.

Kõik edasised Nurmsi lennuvälja kasutamised tuleb kooskõlastada Priit Leomariga telefonil 53917538. Mingit iseseisvat tegevust Nurmsi lennuvälja MLÜga kooskõlastamata teha ei tohi. Nurmsi lennuväli jääb ainult võistluste korraldamiseks, seal treeninglende läbi viia ei saa.

Mõistvale suhtumisele lootma jäädes, MLÜ juhatus.