Oled siin:Uudised / 10 nov 2009 / Kutse MLÜ aastakoosolekule 2009 / Kutse MLÜ aastakoosolekule 2009

Kutse MLÜ aastakoosolekule 2009


Sisestanud Anonüümne - postitatud10 november 2009

Kutse MLÜ aastakoosolekule Kullos ja autasustamistseremooniale hotelli Dzingel restoranis.

Sügis on käes ja järjekordne aastaring hakkab täituma. Aeg liigub valguse kiirusel ja juba tuleb alustada aastakokkuvõtete tegemisega.

Sellel aastal palume klubidel vormistada lihtne aruanne oma tegevuse ja klubi liikmete kohta ning saata see elektroonsel kujul aadressile Priit(ät)eli.ee hiljemalt 10. detsembriks. Dokument on lisatud kirjale, aga on vajadusel allalaaditav ka meie kodulehelt.

Antud aruande alusel saab nii MLÜ kui ka ELF ülevaate klubide tegevusest ja liikmeskonnast ning aruanne aitab planeerida tegevust lähiperioodiks. Oleme väga tänulikud iga kriitilise märkuse ja ka erinevate ettepanekute eest, mis aitaksid kaasa MLÜ tegevusele. Samuti palun teatada, kes klubi juhatuse liikmetest kannab aruande aastakoosolekul ette - esialgse koosoleku päevakorra leiate altpoolt. Kui keegi soovib päevakorda veel mõne punkti lisada, siis palume kontakteeruda selleks Priit Leomar’iga või panna see kirja klubi aruandesse.

Selleaastane MLÜ aastakoosolek toimub 19.detsembril Tallinna huvikeskuses Kullo. Koosolek algab kell 11.00 ruumis 201. Kõikide klubide osavõtt vähemalt ühe liikmega on kohustuslik.

Õhtu jätkub ühise peoga hotelli Dzingel restoranis kell 18.00, kus toimub parimate sportlaste autasustamine ja ühine õhtusöök meeleolukas keskkonnas. Kutse õhtusele üritusele maksab 175 krooni ja seda saab osta Jüri Rootsu käest kuni 1.detsembrini.

Aastakoosoleku ajaks peavad olema esitatud kõik parandused tuleva aasta juhenditesse ja määrustikesse. Hilisemate pretensioonidega on raske tegeleda.

Rõõm on teatada, et MLÜl on välja pakkuda ca 10000.- krooni mudellennu noortetöö toetuseks. Ootame kõikidelt klubide esindajatelt ettepanekuid kuidas seda raha kulutada. Palun kirjalikud ettepanekud lisada aastaaruandesse.

Samuti ootame ettepanekuid parima sportlase statuudi muutmiseks läbipaistvamaks ja alapõhisemaks. Raske on valida parimat sportlast kogu mudellennus, ilmselt oleks parem jagada parimad sportlased kategooriatesse ja valida ka tublim huvikool või klubi koos juhendajaga.

Aastakoosoleku päevakorra ettepanek:

1. Juhatuse tegevuse aastakokkuvõte (Priit Leomar)

2. Finantsaruanne (Urmas Kokk)

3. Klubide ja alaliitude ettekanded
 • a. Pärnu NTM (..)
 • b. Tartu Mudellennuklubi (..)
 • c. Mudellennuklubi Kotkasulg (..)
 • d. Nõmme LNM (..)
 • e. Keila (..)
 • f. Fun-Fly Club (Jüri Roots)
 • g. Fun Pilot (..)
 • h. Narva Loomemaja (..)
 • i. Kullo (..)
 • j. Hiiumaa (..)
 • k. Raadiolend (Priit Leomar, Peep Väre)
 • l. Vabalend (Urmas Kokk)
 • m. Raket (Arvi Polukainen)
 • n. Ohjad (Dmitri Varfolomejev)
 • o. F3A (Marek Tamme)
 • p. Kopterid (Indrek Hiie)
4. Kodulehe arutelu
 • Võistlusprotokollid
 • Kodulehe arendus
 • Kodulehe administraatori leidmine
 • Klubide kodulehed
5. Lennuplatsid
 • Nurmsi
 • Kuusiku
 • Kollane
 • Vasalemma (Lauri Toika)
6. EFFC (Jüri Roots)
- Estonian Air Combat Cup (Dimitri Varfolomejev)

7. Baltic Open (Priit Leomar)

8. FAI litsentside nimekiri (Priit Leomar, Jüri Roots)

9. Kalenderplaani arutelu

10. Parim sportlane mudellennus

11. Stipendium mudellennus

12. Juhendid ja määrustikud

13. Tasud aastal 2009

14. Muu

Tervitades MLÜ juhatuse nimel,
Priit